Na první pohled se může zdát, že takové upletení náramku je dost obtížné, ale není to vůbec pravda. Ze začátku vám to bude určitě trvat docela dlouho a budete dělat i spoustu chyb, stejně jako já.  Když ale vydržíte, tak svoji techniku vychytáte a náramky budete mít během několika dní nebo i pár hodin hotové.

Všechny vzory náramků jsou pleteny pouze ze 4 druhů uzlíků. Stačí se tedy naučit tyto 4 druhy a už dokážete uplést úplně všechno. Jsou to:

 • Základní uzlíky vázané vpravo

 • Základní uzlíky vázané vlevo

 • Zpětné uzlíky vázané vpravo - zpětné uzlíky se také nazývají střídavé

 • Zpětné uzlíky vázané vlevo

Základem drhání náramků přátelství je, že na sebe navazují uzlíky různých barev, a tím se tvoří určitý vzor, který požadujete.

Jednotlivé řady uzlíků mají vždy sklon směrem dolů (samozřejmě až na výjimky - při jednom způsobu vázání písmenek :)

Směr vázání je tedy vždycky zprava nebo zleva dolů. Nikdy se bavlnkou nevracíte nazpátek nahoru.    

Každý uzlík se skládá přesně ze dvou bavlnek (opět až na výjimky, např. při speciálním vázání náramků na více spodních nití :)

Jedna bavlnka slouží jako hlavní (pracovní) a jedna jako spodní (vedlejší) nit. Hlavní je ta, se kterou uzlík drháme a která je vidět - ona tvoří vzorek. Hlavní bavlnkou děláme uzlík na spodní bavlnku. Spodní bavlnka by ve vzorku neměla být vůbec vidět - je uzlíkem zakryta.

Během pletení náramku se stále mění pozice hlavních a vedlejších nití. V jednu chvíli bavlnka slouží jako spodní a další uzlík už pleteme právě jí.

Každý uzlík v náramku je vlastně jeden dvojuzlík - to platí u náramků přátelství stále a pořád, prostě uzlík znamená dvojuzlík - kdyby se dělal pouze jeden tak by se nitě neutáhly, jeden uzlík se u náramků přátelství nikdy nedělá, vždycky dva !!!

Základy

Když děláte základní proužkovaný náramek, tak na každý řádek je hlavní nit jedna. Na obrázku je náramek ze 6 bavlnek pletený uzlíky vpravo. Začnete zelenou bavlnkou, kterou uděláte za sebou na zbylých 5 bavlnek vždy jeden uzlík vpravo. Vznikne vám první zelená řada. Zelená bavlnka byla pro tuto řadu pracovní - hlavní nit. Odložíme jí na konci řady a další řadu pokračujeme s fialovou bavlnkou. Fialová nyní slouží jako hlavní nit a všechny ostatní jsou vedlejší.

Uzlíky vpravo se vždy drhají směrem vpravo dolů od levé strany. Uzlíky vlevo se vždy dělají směrem vlevo dolů od pravé strany. Zpětný uzlík změní směr pletení základních uzlů. Například nejprve pletete uzlíky vpravo, potom uděláte zpětný uzlík vlevo a pokračujete s uzlíky vlevo.

Středový uzel

Středový uzlík se nazývá uzlík, který se váže ze dvou stejně barevných bavlnek. Je tedy jedno jaký uzlík uvážete, jestli vlevo, vpravo nebo zpětný, protože i kdybyste jakkoliv čarovali, tak ze dvou stejně barevných bavlnek jinou barvu nevykouzlíte :) Středový uzlík je jen vžitý název, především pro véčkové - stromečkové náramky. Občas se středovým uzlíkem nazývá i uzlík, který není přímo uprostřed vzoru :) Záleží na samotném vzorku..Vždy je ale ze dvou stejných bavlnek. 

 

Překrývací uzel 

Také se nazývá překrytí hlavní nitě nití spodní. Překrývací uzel je také vžitý název, především u náramku Pepito a jemu podobných, například francouzských vzorů, které jsou zcela bez zpětných uzlíků. První dvě řady náramku Pepito jsou od kraje vázané červenými bavlnkami. Netvoří ale dva celistvé proužky, nýbrž v průběhu vázání slouží i jako spodní nitě. Nejprve pro modré bavlnky a potom pro žluté.  Modré a žluté bavlnky je překrývají.. Červenými děláte uzlíky vpravo a modrými a žlutými jsou uzlíky vlevo. Pojem překrývací uzlík se používá především pro zjednodušení popisu konkrétních vzorů, není to žádný jiný speciální uzel. Buď je to uzel vpravo nebo vlevo.    

                                   

Nejtěžší je udělat několik prvních řad náramku, protože uzlíky ještě nejsou utažené. Mohou se vám po nitích posunovat a tvořit neplechu. Stačí jen trochu trpělivosti a šikovné ruce. Nebo pomůcky jako kolíček nebo nějaké svorky, které vám pomohou udržet směr hotových uzlíků, než uděláte několik prvních řad. Například to mohou být kuchyňské svorky na rozbalené potraviny nebo i izolepa, kterou si náramek na upletení začátku přichytíte na nějakou podložku.

Utahování uzlíků je velice důležité. Uzlíky musí být co nejvíce utaženy !!!! Ale pozor aby se bavlnka nepřetrhla, taky se to může stát a je to nepříjemný problém. Více o navazování bavlnek a teorii náramků najdete v dalších informacích.   

 

 

UZLÍKY VÁZANÉ VPRAVO

 

 • Toto jsou uzlíky vázané vpravo. Hlavní nit je na začátku náramku na levé straně a uzlíky jí vážeme směrem doprava. Modrá nit je hlavní nit a děláme jí uzlík na šedivé niti. 

 • Hlavní nit chytíme do pravé ruky. Vedlejší nit chytíme do levé ruky a napneme!!! 

 • Hlavní nit položíme přes vedlejší zleva doprava, podvlékneme a vzniklou smyčkou protáhneme. 

 • Uzlík utáhneme - to znamená, že ho posuneme nahoru. Hlavní nit musíme vést kolmo k vedlejší. Tím pádem bude mít uzlík barvu pouze hlavní nitě, tak jak to má být a ve vzorku nebudou chyby. 

 • Druhou smyčku zhotovíme stejně jako první a pevně!!! přisuneme k prvnímu uzlíku. Hlavní nit musí být zase kolmo utahována na napnutou nit vedlejší!!!

 • Takhle je hotov jeden uzlík. Musí mít barvu pracovní nitě a nit leží napravo od vedlejší nitě - na druhé straně než byla na začátku. 

 • Poslední obrázek je detail povoleného uzlu vpravo.

 • Představte si, že následují další vedlejší nitě a stejnou technikou se takto udělá celá řada proužkovaného náramku (blíže popsáno v sekci první náramek)

 

1. Hlavní nit je fialová, oranžová slouží jako spodní nit. Hlavní nit je na začátku náramku na levé straně a uzlíky jí vážeme směrem doprava.

2. Hlavní nit vezmeme do pravé ruky a vedlejší do levé a obě napneme. Hlavní nit položíme přes vedlejší zleva doprava. Můžeme si pomoci ukazováčkem levé ruky, kolem kterého bavlnku vedeme. 

3. Fialovou nit podvlékneme pod oranžovou. 

4. A vzniklým očkem protáhneme směrem nahoru.     5. Uzlík utahujeme - posunujeme nahoru, přičemž hlavní nit vedeme kolmo k niti vedlejší.  6. Uzlík posuneme nahoru. Máme přesně polovinu jednoho uzlíku. Nechte si vždycky mezi první řadou a uzlem alespoň centimetr až dva místo. Lépe se pak první řada dělá. 
7. Druhou smyčku zhotovíme stejně jako první. Hlavní fialovou nit položíme přes vedlejší oranžovou zleva doprava.  8. Vzniklým očkem provlékneme hlavní nit směrem nahoru.  9. Uzlík kolmo utahujeme a posouváme nahoru k prvnímu uzlíku. Uzlíky k sobě utáhneme co nejpevněji. 
10. A takhle vypadá hotový uzlík uvázaný směrem vpravo. 

Na začátku byla fialová nit na levé straně a po vyhotovení uzlíků je na straně pravé. 

Spodní oranžová nit je uzlíkem dokonale zakryta a nevykukuje ven. 

 

 

 

 

UZLÍKY VÁZANÉ VLEVO

 

 • Toto jsou uzlíky vázané vlevo. Musíme se naučit uzlíky vázat z obou stran, abychom mohli dělat náramky do V neboli šipkové náramky (blíže popsáno ve vzorech).

 • Pravou rukou držíme hlavní nit a levou vedlejší. Vedlejší nit musí být opět napnutá. 

 • Hlavní nit položíme zprava doleva přes nit vedlejší. Vzniklou smyčkou nit provlečeme a kolmo na nit vedlejší utáhneme a posuneme uzlík nahoru. 

 • Druhou smyčku uděláme stejně a pevně ji přitáhneme k první. Hlavní nit teď leží na druhé straně než na začátku - nalevo od nitě vedlejší. 

 

 

 

1. Uzlíky vázané směrem vlevo se váží stejným způsobem jako předchozí uzlíky, jen nitě se chovají zrcadlově. Hlavní nit je fialová, oranžová slouží jako spodní nit. Hlavní nit je na začátku náramku na pravé straně a uzlíky jí vážeme směrem doleva. 2. Úplně stejně jako u předchozích uzlíků vezmeme hlavní nit do pravé ruky a vedlejší do levé a obě napneme.  3. Hlavní fialovou nit položíme přes vedlejší oranžovou zprava doleva a pomáháme si při tom ukazováčkem levé ruky, kolem kterého nit vedeme. 
4. Vzniklým očkem protáhneme hlavní fialovou nit nahoru.  5. Uzlík kolmo fialovou nití na oranžovou utáhneme.  6. Druhý uzlík uděláme stejně jako předchozí. Fialovou nit položíme přes oranžovou. 
7. Vzniklým očkem protáhneme fialovou nit směrem nahoru.  8. Kolmo utáhneme uzlík co nejvíce k prvnímu uzlíku.  9. Tohle je hotový uzlík směrem vlevo. 

 

 

 

ZPĚTNÉ UZLÍKY VÁZANÉ VPRAVO

 

 • Zpětné uzlíky se také nazývají střídavé, protože první uzlík se váže na jednu stranu a druhý na druhou. Znamená to, že hlavní nit leží na začátku pletení náramku na jedné straně, ale také na té samé straně skončí po uvázání celého dvojuzlíku.

 • Každý zpětný uzlík se tedy skládá z jednoho levého a jednoho pravého uzlíku, a tím dohromady tvoří požadovaný dvojuzlík !!!!

 • Modrá nit je hlavní a leží vpravo. Uděláme jí nejprve jednu smyčku vlevo, stejně jako polovičku u základního uzlu vlevo. 

 • Poté uděláme smyčku vpravo. Takto nám vznikne zpětný uzlík vázaný vpravo. Hlavní nit opět leží na stejné straně jako na začátku - napravo. Je to velice jednoduché. Pouze kombinace dvou výše uvedených základních uzlů.

 • U všech uzlíků je stále důležité dodržovat základní pravidla: pořádně uzlíky utahovat a vést hlavní nit kolmo na vedlejší, aby nám spodní (vedlejší) nitě neprokukovaly.

 

 

ZPĚTNÉ UZLÍKY VÁZANÉ VLEVO

 

 • Modrou nití uděláme na šedivou spodní nit nejprve jeden uzlík vázaný vpravo. Hlavní modrá nit se nám přesune doprava za šedivou nit.

 • Poté uděláme druhý uzlík vázaný vlevo a hlavní nit zůstane ležet tam, kde na začátku - tedy vlevo. Zpětný uzlík vázaný vlevo je hotový.