Tento způsob vázání písmen je trochu náročnější než předchozí. Ale písmenka jsou velice zajímavá a pěkná. Používají se zde výhradně zpětné uzlíky. Na Moničiných polských stránkách najdete šablony na písmena. (písmeno V tam není, tak jsem tady narychlo nakreslila dva návrhy, jak by mohlo vypadat)  Písmena jsou zde na náramky silné ze 13 bavlnek. Náramek s nápisem zebra jsem dělala podle jejích šablon.

Při pletení tímto způsobem musíte být velice pozorní. Nepostupujeme tak jak jsme zvyklí po diagonálách, ale vážeme jednotlivé řady vodorovně. V tomto náramku má tedy každá jedna řada 6 uzlíků. A každý z těchto šesti uzlíků se dělá jinou bavlnkou. Neexistuje zde tedy žádná hlavní pracovní nit. Je třeba sledovat bedlivě šablonu a nezapomenout na žádný uzlík a je poměrně těžké se v tom orientovat. Nejlépe je tedy, když šablonu máte stále před očima.

Pokud by počet nití byl sudý, tak by v jedné řadě bylo uzlíků o jeden více a v řadě pod ní o jeden méně. Například náramek vázaný ze 14 bavlnek bude mít v jedné řadě 6 uzlíků a v druhé řadě 7 uzlíků.  

Používám na náramky základní schéma, do kterého si můžete obrázek nakreslit. Stáhněte si ho a doporučuji vám si mřížku předupravit speciálně na váš náramek. Nenechávejte si na nákresu žádná kolečka, která na náramku nebudou. Vždy si udělejte přesnou tloušťku mřížky pro váš náramek, aby vás ostatní volná kolečka nepletla. Upravte si ji například v obyčejném Malování. Nedoporučuji žádné celostránkové mřížky, jen to zbytečně při práci mate.

Takže v čem vlastně spočívá trik tohoto pletení? Vezmete si dvě barvy bavlnek a ty neustále musíte udržovat střídavě - černá, bílá, černá, bílá atd. A tohoto právě docílíte díky zpětným uzlíkům. Až se vám podaří dvoubarevný náramek, můžete prubnout i víc podkladových barev. Ukázky na takové náramky najdete taky na Moničiných stránkách.

Ukážeme si podrobný postup na písmenu Z z náramku zebra, který je ještě vyobrazen níže. Rovné čáry na obrázcích značí nitě, které v poslední vyhotovené řadě sloužily jako spodní a šikmé nitě jako pracovní. 

Šedivé a oranžové čáry jsou pouze vodící - ukazují směr upletených uzlíků. Všechny uzlíky na náramku jsou zpětné, kromě krajních - ty můžete udělat libovolné, protože jsou vždy ze dvou černých bavlnek, takže vpravo, vlevo nebo zpětný. 

Barvy musí být neustále po každé vyhotovené řadě prostřídané. Používáme 5 žlutých a 8 černých bavlnek. 
První šestiuzlíková řada - zpětné uzlíky vpravo, pracujeme pouze černými bavlnkami a žluté slouží jako spodní nitě. Pravá krajní nit se vůbec v této řadě nepoužije. 
Druhá řada je tvořena zpětnými uzlíky vlevo. Tentokrát nepoužijeme levou krajní bavlnku. Všimněte si nitě jsou stále prostřídané jako na začátku. 
Třetí řada jsou opět zpětné uzlíky vpravo černými bavlnkami.
A začínáme dělat první kousek písmenka. Použijeme žluté bavlnky, které doposud sloužily jen jako spodní nitě. Trik je v tom, že žlutými bavlnkami se dělají zpětné uzlíky na druhou stranu než černými. A jednotlivé nitě stále zůstávají prostřídané jako na začátku.    
V každé nové řadě spolu pracují dvojice bavlnek, které jsou vedle sebe. A jelikož je náramek z lichého počtu nití, tak jedna krajní bavlnka zůstává volná a zapojuje se v další řadě, kdy zůstává volná druhá krajní bavlnka.  
Uvědomte si, že v jedné řadě je bavlnka hlavní - ta, kterou děláme uzlík a hned v další řadě už slouží jako spodní bavlnka. Každou další řadou se to střídá a mění. 
Když se takhle náramek rozkreslí, tak to nevypadá tak složitě, ale při samotné práci jsou jednotlivé uzlíky maličké a musíte si na jednotlivé řady dávat velký pozor. Prostě pozor, abyste se neztratili. 
Tady jsem ještě konkrétněji rozkreslila dvojice nití, které spolupracují. Takže v jedné řadě je to první a druhá bavlnka, třetí a čtvrtá bavlnka atd. S třináctou bavlnkou se nic nedělá. 
V druhé řadě se nepracuje s první bavlnkou a dvojice se o jednu posouvají. druhá bavlnka je se třetí, čtvrtá bavlnka s pátou atd.

Takhle se jednotlivé řady střídají stále dokola. Znamená to, že například třetí bavlnka dělá uzlíky nebo jsou na ní uzlíky dělány pouze druhou a čtvrtou bavlnkou a žádnou jinou! 

 

 

 

Základem je, že nitě se musí navzájem střídat a po každé vyhotovené řadě stále prostřídané zůstat.

Všechny uzlíky v náramku jsou zpětné, kromě okrajových - na krajích jsou dvě stejné barvy, tudíž můžete dělat uzlík vlevo, vpravo nebo zpětný. Je to jedno.

Na tomto obrázku máte přesně rozkreslené pozice nití pro 5 žlutých-písmenkových a 8 černých-podkladových nití.

Základní trik je jakási práce ve dvojicích, kdy v každé nové řadě spolu vážeme jednou nití černou a jednou žlutou a záleží pouze na vzoru, která nit zrovna bude vrchní a která spodní.

Pokud si pořádně prostudujete tento nákres, pokusíte se ho pochopit a nakreslit si i s vodícími čarami svůj vlastní náramek, velice vám to usnadní práci při pletení, ale také do budoucna při chápání tohoto stylu vázání.

Při prvním náramku budete mít zřejmě trochu problémy, ale stačí chvíle trpělivosti a dostanete se do toho. Jde jen o to, zvyknout si na něco trochu jiného.

ZPET