Tento náramek můžeme dělat z libovolného počtu bavlnek. V návodu je uveden z osmi. Jednou bavlnkou tvoříme klikatý vzor a ostatní bavlnky tvoří obyčejné proužky. Nejlepší je, když pro tu klikatící se bavlnku zvolíme nějakou kontrastní barvu vzhledem k ostatním.  Této bavlnky se také spotřebuje nejvíce. Je dobré nastříhat ji tedy trochu delší. Tento vzor jsem vymyslela, ještě když jsem byla malá.
V náramku se používají uzlíky vázané vpravo a vlevo, žádné zpětné uzlíky.
Žlutou bavlnkou uděláme 7 uzlíků vázaných vpravo a bavlnku odložíme.
Vínovou bavlnkou uděláme 6 uzlíků vázaných vpravo a bavlnku odložíme.
Rudou bavlnkou uděláme 5 uzlíků vázaných vpravo a bavlnku odložíme.
Hnědou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vázané vpravo a bavlnku odložíme.
Růžovou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vázané vpravo a bavlnku odložíme.
Hnědočervenou bavlnkou uděláme 2 uzlíky vpravo. 
Fialovou bavlnkou uděláme jeden uzlík vázaný vpravo a bavlnku odložíme.
Žlutou bavlnkou nyní uděláme 7 uzlíků vlevo.
Rudou bavlnkou uděláme jeden uzlík vázaný vpravo na vínovou bavlnku.
Hnědou bavlnkou uděláme 2 uzlíky směrem vpravo na vínovou a červenou bavlnku.
Růžovou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vázané vpravo na vínovou, červenou a hnědou bavlnku.
Hnědočervenou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vpravo.
Fialovou bavlnkou uděláme 5 uzlíků vázaných vpravo.
Červenou bavlnkou uděláme 6 uzlíků vázaných vpravo.

ZPET