Náramek je ze 14 bavlnek. Plete se z obou stran zvenčí dovnitř. Používají se uzlíky vlevo, vpravo i zpětné uzlíky.  Bavlnky seřadíme podle nákresu. Vzor pochází ze stránky http://bransoletki.mzocho.pl
Začínáme nejprve na obou stranách zpětným uzlíkem černou bavlnkou na jedné straně na modrou a na druhé straně na fialovou bavlnku. Potom uděláme 5 uzlíků vpravo a vlevo a černé bavlnky spojíme středovým uzlíkem.   
Nyní z obou stran zvenčí dovnitř uděláme modrou/fialovou bavlnkou 4 uzlíky a jeden zpětný uzlík. 
Pokračujeme z obou stran směrem zvenčí dovnitř. Uděláme modrou/fialovou bavlnkou 4 uzlíky. Poslední čtvrtý uzlík vážeme na na modrou/fialovou bavlnku od zpětného uzlíku. 
Černou bavlnkou uděláme na každou stranu dva uzlíky směrem zevnitř ven od středového uzlíku na modré a fialové bavlnky.  
Nyní začneme středovým uzlíkem, který uděláme zelenými bavlnkami, pokračuje zpětnými uzlíky na obou stranách a opět jedním středovým uzlíkem. 
A nyní se již dostáváme opět na začátek k prvnímu kroku návodu a máme hotový jeden oddíl náramku. 
Tento postup opakujeme stále dokola. Můžeme použít i méně barev, jak můžete vidět na obrázku dole. 

 

Zde uvádím ještě další dva návody na obměny krystalu. Můžete si udělat silnější i hubenější verzi.

další ukázky tohoto náramku

ZPET