OBLOUKY

Náramek Obloučky je ze 7 bavlnek. Druhá bavlnka v pořadí - zelená funguje pouze jako spodní nit a ve vzoru není vidět.

V náramku jsou uzlíky vlevo, vpravo a jeden zpětný uzlík :)

Na začátku uděláme 6 uzlíků vpravo šedivou bavlnkou.
Jeden uzlík vlevo černou bavlnkou na spodní - zelenou.
Jeden uzlík vlevo vínovou bavlnkou taktéž na zelenou.
Další uzlíky jsou také vlevo na tu stejnou bavlnku.
Jeden zpětný uzlík vpravo šedivou.
2 uzlíky vpravo oranžovou.
3 uzlíky vpravo světle červenou.
Stejně pokračujeme dalšími bavlnkami.
Nyní uděláme opět každou bavlnkou po uzlíku jednom vlevo a zpětný černý uzlík.
Pokračujeme stejným způsobem jako výše.

ZPET