Náramek Dráček je z 8 bavlnek, pouze dvou barev. Používáme pouze uzlíky vlevo a vpravo, žádné zpětné uzlíky. Díky vynechávání některých uzlíků vzniká neobyčejný vzorek.

Tento vzor pochází ze stránky http://www.geocities.com/Heartland/Lane/1627/  Najdete zde mnoho dalších zajímavých vzorů.

Bavlnky seřadíme podle nákresu a začneme od kraje šedivými bavlnkami. Na levé straně uděláme 2 uzlíky vpravo a na pravé straně dav uzlíky vlevo. Bavlnky odložíme.

Pokračujeme červenými bavlnkami nejblíže u kraje. Jsou na pozici druhé nitě od kraje, první jsou šedivé bavlnky, ale ty používat nebudeme. Uděláme na každé straně 2 uzlíky směrem dovnitř a spojíme bavlnky středovým uzlíkem.

Nyní pracujeme šedivými bavlnkami, které jsme nechali odložené na kraji. Uděláme jimi opět 2 uzlíky směrem dovnitř.

A opět pokračujeme stejným způsobem červenými bavlnkami.

U tohoto náramku jsou pouze dva jednoduché kroky. Důležité je uzlíky pořádně utahovat, aby vznikl požadovaný vzor.    

Zdvojený Dráček vypadá taky skvěle. Použijete dvojnásobný počet bavlnek. A postupujete stejně.
Nejprve po dvou černých uzlících na obou stranách a uprostřed.
Potom žlutými bavlnkami dvě véčka.
Opět černými bavlnkami 2 uzlíky. Uprostřed ale nejdříve bavlnky spojíme jedním černým uzlíkem.  

ZPET