Tento náramek je z 10 bavlnek. Je poměrně slabý, takže i rychle hotový. Používáme zde uzlíky vlevo a vpravo a zpětné uzlíky.

Pracuje se vlastně na stejném principu jako u náramku Guatemala nebo Gejzír.

Pracujeme z obou stran střídavě dovnitř a ven, a díky tomu vzniká tento vzorek.

Tento vzor je popsán dost podrobně, je to vhodný pro začátečníky.

Začneme středovým uzlíkem fialovými bavlnkami a stříškou. Oranžové bavlnky na krajích ještě nejsou zapracované do vzoru.
Středový uzlík růžovými bavlnkami a zpětné uzlíky směrem dovnitř.
Uděláme středový uzlík růžovou bavlnkou.
Fialovými bavlnkami uděláme zpětný uzlík směrem ven.
Konečně zapracujeme do náramku i krajní oranžové bavlnky, a to zpětným uzlíkem směrem ven.
Fialovými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem ven a jeden zpětný uzlík směrem dovnitř.
Růžovými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem ven a zpětný uzlík směrem dovnitř.
Středový zelený uzlík.
Pokračujeme směrem dovnitř. Nejprve růžovými bavlnkami jeden uzlík a jeden středový. Poté fialovými bavlnkami jeden uzlík a jeden zpětný uzlík směrem ven. Zpětný uzlík směrem ven oranžovými bavlnkami.
Pokračujeme směrem ven. Nejprve fialovými bavlnkami uděláme 2 uzlíky. Růžovými bavlnkami 2 uzlíky ven a jeden zpětný dovnitř. Středový zelený uzlík a na každé straně zpětný směrem ven.
Opět změníme směr dovnitř. Nejprve středový zelený uzlík, potom růžovými bavlnkami 2 uzlíky a jeden středový. Fialovými uděláme 2 uzlíky směrem dovnitř a zpětný směrem ven. Oranžovou bavlnkou uděláme zpětná uzlík směrem ven. 
Pokračujeme směrem ven a nejprve fialovými bavlnkami. Uděláme jeden uzlík směrem ven a jeden zpětný uzlík směrem dovnitř. Růžovými také uděláme jeden uzlík směrem ven a jeden zpětný uzlík směrem dovnitř.  
Nejprve uděláme zelený středový uzlík. Potom dokončíme růžový čtvereček. Fialovými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem dovnitř a jeden zpětný směrem ven. Oranžovou bavlnkou uděláme jeden zpětný uzlík směrem ven.  
Začneme poslední část vzoru. Fialovými bavlnkami uděláme zpětný uzlík směrem dovnitř. Růžovými bavlnkami uděláme také zpětný uzlík směrem dovnitř. 
Růžovými bavlnkami uděláme středový uzlík. Fialovými uděláme 2 uzlíky směrem dovnitř a středový uzlík. 
Uděláme oranžové véčko.
Pokračujeme hnědými bavlnkami. Uděláme 2 uzlíky směrem dovnitř a jeden zpětný uzlík směrem ven.

Potom uděláme zelenou bavlnkou jeden uzlík směrem dovnitř. Díky tomuto uzlíku se nám v dalším pokračování náramku prostřídá zelená a růžová bavlnka. Kdybyste chtěli, aby se neprostřídaly, tak udělejte uzlík zpětný.

Dokončíme hnědými bavlnkami. Uděláme jimi 2 uzlíky směrem ven. Oranžovými bavlnkami uděláme 4 uzlíky směrem ven.

A pokračujeme prvním krokem.

ZPET