Tento náramek je ze 16 bavlnek. Pracujeme na něm z obou stran. Používáme zde uzlíky vlevo, vpravo i zpětné uzlíky.

Používejte toto základní schéma. Hodně vám při práci pomůže.

Náramek se skládá ze základního oranžového tvaru a menšího červeného. 

Bavlnky si seřaďte podle nákresu a můžete začít.

Začneme třemi véčky. První dvě jsou modrá a třetí červené.
Druhou červenou bavlnkou uděláme uzlík směrem dovnitř, zpětný uzlík směrem ven a další zpětný uzlík směrem dovnitř.
Pokračujeme na pravé straně náramku.

 Žlutou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vlevo a červenou také od zpětného uzlíku 4 uzlíky vlevo.

Oranžovou bavlnkou uděláme postranní trojúhelníček.

Modrou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vpravo.

Druhou modrou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vpravo.

Od středu uděláme červenou bavlnkou 4 uzlíky vpravo a jeden zpětný uzlík vlevo.

Žlutou bavlnkou uděláme 8 uzlíků vpravo a jeden zpětný vlevo.

Červenou bavlnkou uděláme 7 uzlíků vpravo a jeden zpětný vlevo.

Pokračujeme na levé straně náramku.

 Uděláme postranní oranžový trojúhelníček.

Modrou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vlevo.

Druhou modrou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vlevo.

Červenou bavlnkou uděláme 2 uzlíky vlevo a jeden zpětný vpravo.

Žlutou uděláme jeden uzlík  vlevo a jeden zpětný vpravo.

A červenou bavlnkou uděláme jeden zpětný uzlík vpravo. 

Pokračujeme na pravé straně náramku.

Žlutou bavlnkou uděláme jeden uzlík vlevo.

Červenou bavlnkou uděláme 2 uzlíky vlevo.

Modrou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vlevo a to samé druhou modrou. 

Červenou bavlnkou uděláme 5 uzlíků vpravo.

Žlutou bavlnkou uděláme 6 uzlíků vpravo.

Červenou bavlnkou uděláme 7 uzlíků vpravo.

Oběma modrými bavlnkami od kraje uděláme 3 uzlíky vpravo.

Červenou bavlnkou uděláme 2 uzlíky vlevo.

Žlutou bavlnkou uděláme 2 uzlíky vlevo.

Druhou červenou uděláme také 2 uzlíky vlevo.

Máme už hotový malý základní tvar. 

Pokračujeme modrými bavlnkami. Uděláme jeden středový uzlík a po uzlíku směrem ven a potom ještě jeden středový uzlík. 

Pokračujeme oranžovými bavlnkami na levé straně náramku.

První oranžovou uděláme 7 uzlíků vpravo.

Druhou uděláme postranní trojúhelníček, zakončený zpětným uzlíkem vpravo.

Žlutou bavlnkou uděláme zpětný uzlík směrem vpravo a 3 uzlíky vpravo.

Oranžovou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vpravo.

Červenou bavlnkou uděláme jeden uzlík vlevo.

Druhou červenou bavlnkou uděláme 2 uzlíky vlevo.

Modrou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vlevo.

Druhou modrou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vlevo.

Oranžovou bavlnkou uděláme 14 uzlíků vlevo a jeden zpětný vpravo.

Druhou oranžovou bavlnkou uděláme uzlík vlevo, zpětný uzlík vpravo a zpětný uzlík vlevo.

Žlutou bavlnkou uděláme nejprve zpětný uzlík vlevo, 9 uzlíků vlevo a jeden zpětný vpravo.

A pokračujeme oranžovou bavlnkou, kterou uděláme 9 uzlíků vlevo a jeden zpětný vpravo.

 

Pokračujeme na pravé straně náramku.

Červenou bavlnkou uděláme jeden uzlík vpravo a druhou červenou 2 uzlíky vpravo.

Modrými bavlnkami uděláme 3 a 4 uzlíky vpravo.

Oranžovou bavlnkou uděláme 4 uzlíky vpravo a zpětný vlevo.

Žlutou uděláme 3 uzlíky vpravo a zpětný vlevo.

Oranžovou uděláme 2 uzlíky vpravo a zpětný vlevo.

Modrými bavlnkami vytvoříme uprostřed náramku čtvereček.

Pokračujeme na levé straně náramku.

Oranžovou 2 uzlíky vpravo.

Žlutou 3 uzlíky vpravo.

Oranžovou 4 uzlíky vpravo.

Modrými 4 a 3 uzlíky vpravo.

A červenými 2 a jeden uzlík vpravo.

 

Oranžovou bavlnkou uděláme 9 uzlíků vlevo a jeden zpětný vpravo.

Žlutou bavlnkou uděláme 9 uzlíků vlevo a jeden zpětný vpravo.

Předchozí oranžovou bavlnkou uděláme zpětný uzlík vlevo a jeden uzlík vlevo.

Druhou oranžovou bavlnkou uděláme 14 uzlíků vlevo. 

Pokračujeme na pravé straně náramku modrými bavlnkami, uděláme 4 a 3 uzlíky vlevo.

Červenými bavlnkami uděláme 2 a jeden uzlík vlevo.

Oranžovou bavlnkou 4 uzlíky vpravo a jeden zpětný vlevo.

Žlutou 3 uzlíky vpravo a jeden zpětný vlevo.

Předchozí oranžovou uděláme ještě zpětný uzlík vpravo a jeden uzlík vpravo.

A poslední oranžovou bavlnkou uděláme 7 uzlíků vpravo.

Máme hotový celý základní tvar. 

 

Nyní opět začneme tvořit malý základní tvar.

Uprostřed uděláme modrými bavlnkami čtvereček.

Poté červenou 2 uzlíky vlevo.

Žlutou 2 uzlíky vlevo.

Červenou 2 uzlíky vlevo.

A modrými 3 a 4 uzlíky vpravo.

Červenou bavlnkou na levé straně náramku uděláme 7 uzlíků vpravo a zpětný vlevo.

Žlutou 6 uzlíků vpravo a jeden zpětný vlevo.

A červenou 5 uzlíků vpravo a jeden zpětný vlevo.

Modrými bavlnkami uděláme 3 a 4 uzlíky vlevo.

Poté červenou 2 uzlíky vlevo a jeden zpětný vpravo.

Žlutou uzlík vlevo a zpětný vpravo.

A červenou zpětný uzlík vpravo.

Pokračujeme osmým krokem postupu na pravé straně náramku.

ZPET