Nákres k tomuto návodu je ze stránky http://www.stetson.edu/~efriedma/bracelets/

Tento Keltský náramek se dělá z 16 bavlnek. Šest bavlnek tvoří samotný vzor. Zbytek - 10 bavlnek jsou podkladové nitě. 

V náramku používáme zpětné uzlíky a tento náramek patří mezi složitější vzory. 

Velice hezky vypadá, když u něj uděláte navíc okraje. 

Pomáhejte si při pletení náramku tímto schématem nahoře. 

Bavlnky seřadíme podle schématu.
Začneme žlutým středovým uzlíkem. Potom uděláme jeden oranžový uzlík vlevo a 2 červené vpravo.
Na obou stranách spojíme žluté bavlnky uzlíkem a uděláme jimi na obou stranách 2 uzlíky směrem dovnitř a 3 uzlíky směrem ven.
Nalevo i napravo spojíme červené/oranžové bavlnky uzlíkem a uděláme jeden uzlík směrem dovnitř a jeden uzlík směrem ven a zpětný uzlík směrem dovnitř.
Uprostřed uděláme oranžovou a červenou bavlnkou uzlík směrem ven. Poté žlutými bavlnkami uděláme tři středové uzlíky.
Na obou stranách uděláme červenou a oranžovou bavlnkou jeden uzlík směrem dovnitř. Na krajích potom žlutou bavlnkou vytvoříme malé trojúhelníčky.
Na pravé straně pracujeme červenou bavlnkou, nejprve ji překryjeme uzlíkem vlevo oranžovou bavlnkou, uděláme 3 uzlíky vpravo červenou a jeden zpětný vlevo. Na levé straně uděláme oranžovou bavlnkou 2 uzlíky směrem vlevo, překrývací uzlík červenou bavlnkou, jeden uzlík vlevo a zpětný vpravo.  
Pokračujeme uprostřed náramku. Oranžovou bavlnkou uděláme jeden uzlík vlevo a červenou 2 uzlíky vpravo.  
Nyní pokračujeme od středu. Na obou stranách uděláme žlutými bavlnkami jeden středový uzlík. Potom červenou a oranžovou bavlnkou uděláme jeden uzlík směrem dovnitř. Dalšími žlutými bavlnkami opět na obou stranách uděláme jeden uzlík. A znovu oranžovou a červenou uděláme jeden uzlík směrem dovnitř.  
Oranžovou bavlnkou od středu uděláme 4 uzlíky vlevo. Červenou bavlnkou uděláme jeden uzlík vpravo, poté ji překryjeme jedním oranžovým uzlíkem a červenou dále uděláme 2 uzlíky vpravo. 
Pokračujeme uprostřed. Žlutými bavlnkami uděláme středový uzlík. Oranžovou bavlnkou uděláme jeden uzlík vlevo a nakonec červenou 2 uzlíky vpravo. 
Nyní pokračujeme žlutými bavlnkami. Na obou stranách nejprve 2 uzlíky směrem ven a potom 4 uzlíky směrem dovnitř.  
Na krajích uděláme malé trojúhelníčky. 
Žlutými bavlnkami uděláme na obou stranách 3 uzlíky směrem ven. 
Nyní uděláme tento kosočtvereček. 
Kolem něj pokračujeme žlutými bavlnkami na obou stranách. Nejprve uděláme zpětný uzlík směrem dovnitř a pak 2 uzlíky také směrem dovnitř. 
Dalšími žlutými bavlnkami uděláme nejprve zpětný uzlík směrem ven a potom 2 uzlíky taktéž směrem ven. 

A nyní pokračujeme znovu ten samý postup od třetího kroku pletení. Uvědomte si ale, že barvy teďka budou naopak - prostřídá se červená a oranžová.  

další ukázky tohoto náramku

ZPET