V tomto jednom náramku  bych vám chtěla ukázat dva jednoduché typy rybiček. Náramek je z 8 bavlnek. Používáme zde několik zpětných uzlíků.
Velkou rybičku začneme modrým véčkem. Z každé strany uděláme 3 modré uzlíky směrem doprostřed a bavlnky spojíme středovým uzlíkem.
Následuje stejným způsobem žluté véčko.
Modrými bavlnkami uděláme od krajů 2 uzlíky směrem dovnitř.
Druhými modrými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem ven.
Žlutými bavlnkami uděláme 2 uzlíky směrem od středu ven a na koncích zpětný uzlík.
Střed rybičky začneme středovým uzlíkem modrými bavlnkami a zpětným uzlíkem směrem dovnitř.
Modrý čtvereček dokončíme středovým uzlíkem, kterým spojíme modré bavlnky.
Rybičku dokončíme žlutým véčkem.
Druhá rybička začíná taktéž modrým véčkem.
Druhými modrými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem ven.
Zelenými bavlnkami uděláme 2 uzlíky směrem dovnitř a bavlnky spojíme středovým uzlíkem.
Modrými bavlnkami uděláme 2 uzlíky od krajů směrem dovnitř.
A druhými modrými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem ven.
Zelenými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem od středu ven a jeden zpětný uzlík na každé straně.
Střed rybičky tvoří jeden středový uzlík modrými bavlnkami.
Rybičku dokončíme oběma zelenými bavlnkami, kterými uděláme jeden uzlík směrem dovnitř a bavlnky spojíme.

ZPET