Tento vzor je opravdu moc pěkný, ale celkem zdlouhavý. Svým stupňováním je podobný předchozímu Gejzíru. Pracujeme zde ale jednou barvou oběma směry a na obou stranách. Je to velice efektní vzor.

 

Nezapomeňte si ustřihnout dostatečně dlouhé bavlnky.  

Tento vzor děláme ze čtyř barev po čtyřech bavlnkách, to znamená dohromady ze šestnácti bavlnek.  
Začneme uprostřed hnědými bavlnkami.  Nejprve bavlnky spojíme uzlíkem a potom směrem ven uděláme jeden uzlík a jeden zpětný uzlík. Žluté bavlnky spojíme středovým uzlíkem. 
Dokončíme první hnědý čtvereček. Směrem dovnitř od okrajů uděláme jeden uzlík a bavlnky spojíme středovým uzlíkem. 
Z obou stran začneme zelené čtverečky. Zelené bavlnky spojíme středovým uzlíkem. Směrem ke středu náramku vážeme už na použité spodní nitě.  
Dokončíme zelené čtverečky. 
Na okrajích uděláme uzlík směrem dovnitř a zpětný uzlík. Uprostřed začneme další čtvereček. Nyní už máme v náramku zapojeny všechny bavlnky. 
Na krajích uděláme jeden zpětný uzlík směrem dovnitř. Uprostřed nedokončíme čtvereček úplně, ale zpětnými uzlíky směrem ven uděláme nedokončený čtvereček.  
Zelenými bavlnkami uděláme na obou stranách malé kostičky bez středu. 
A hnědými bavlnkami je jakoby ohraničíme. Máme vytvořenou jakoby první část hnědými bavlnkami. Teď se ze středu a krajů spojily do dvojic.    
Začneme pracovat žlutými bavlnkami. Uprostřed čtvereček. Ńa krajích trojúhelníček. 
Pokračujeme hnědými bavlnkami a vytvoříme jimi další čtverečky. 
Pokračujeme žlutými bavlnkami. Uprostřed uděláme poloviční čtvereček a na krajích trojúhelníčky zakončené zpětným uzlíkem směrem dovnitř. 
Hnědými bavlnkami vytvoříme na obou stranách malé čtverečky bez středu. 
Žlutými bavlnkami ohraničíme hnědé čtverečky. 

Začneme pracovat se šedivými bavlnkami a dokončíme vzorek žlutými. 

 

další ukázky tohoto náramku

ZPET