GEJZÍR

Náramek Gejzír představuje základní postup pro uvázání různých náramků různých tlouštěk. Systém vázání je stejný jako u předchozího náramku Zmije, ale v těchto náramcích vážeme stejnou barvou vždy z obou stran - zrcadlově.

Na Moničiných polských stránkách najdete tyto náramky pod jménem schodkové zygzaki. http://bransoletki.mzocho.pl/bransoletki.php?dzial=zygzaki&typ=s42 http://bransoletki.mzocho.pl/bransoletki.php?dzial=zygzaki&typ=s531 Jsou zde rozkreslené různé druhy gejzírů s různým sklonem a s různými směry.

Základem tohoto náramku je střídání vázaní směrem dovnitř a směrem ven. Toto střídání je způsobené zpětnými uzlíky, které mění směr vázání. Pak už jen záleží na vás, jaký si zvolíte poměr uzlíků směrem dovnitř a směrem ven.  

Uvádím zde krátký návod na náramek v poměru 5 uzlíků dovnitř a 3 ven - je to počítáno včetně zpětných uzlíků.

Tento vzor je z 18 bavlnek.
Vážeme od krajů doprostřed. Uděláme žluté véčko a pak každou další řadu zakončíme zpětným uzlíkem směrem ven.
Pokračujeme směrem od středu ven. Na krajích uděláme oranžovou bavlnkou jeden zpětný uzlík.Ostatními bavlnkami uděláme vždy jeden uzlík a ihned za ním jeden zpětný uzlík.  
Nejprve vytvoříme fialový středový uzlík. Potom žlutými bavlnkami uděláme jeden uzlík směrem dovnitř a spojíme je středovým uzlíkem. Modrými bavlnkami uděláme 3 uzlíky směrem dovnitř a spojíme je středovým uzlíkem. Dalšími bavlnkami uděláme 3 uzlíky a jeden zpětný. Krajní bavlnkou vážeme k předchozím zpětným uzlíkům.
Pokračujeme zase od středu ven. Začneme šedivou bavlnkou, kterou uděláme jeden zpětný uzlík. Dalšími bavlnkami uděláme jeden uzlík a jeden zpětný uzlík.
Nejdříve uděláme žlutý středový uzlík a potom opět pokračujeme směrem od krajů dovnitř. Modrými bavlnkami uděláme jeden uzlík a spojíme je středovým uzlíkem. Světle modrou bavlnkou uděláme 3 uzlíky a bavlnky spojíme středovým uzlíkem. Dalšími bavlnkami pokračujeme 3 uzlíky a jeden zpětný.
Stále opakujeme tento jednoduchý postup. Vážeme bavlnkami střídavě směrem dovnitř a směrem ven.

Tento vzor je základem pro nespočet kombinací vázání. Návod na něj je také uveden v knížce Nejkrásnější doplňky z provázků pod názvem Náramek vázaný ze středu. V tomto návodu se váže z druhé strany, tedy od konce. Můžete si sami vybrat, ze které strany se vám náramek bude vázat lépe.

 

Pokud se rozhodnete uprostřed náramku změnit směr vázání, tak vám vzniknou další druhy gejzírů uvedené na obrázku níže.

Další možností je pospojovat více menších gejzírů dohromady a vytvořit jeden velký.  

další ukázky tohoto náramku

Tento Gejzír v poměru 5:3 můžeme vázat z 10, 14, 18, 22 bavlnek atd. Pokud chcete, abyste měli přesně tenhle vzor, tak přičtěte 4 bavlnky = 2 barvy a můžete si vytvořit libovolně tlustý náramek.  Gejzír bude na chlup stejný jak uprostřed i na okrajích.
Náramek z 10

Náramek ze 14

Náramek z 22

Pokud budete chtít Gejzír udělat ze 16 nebo 20 bavlnek, tak bude vypadat takhle. Prostředek bude stejný, ale okraje budou trochu jiné.
Náramek z 16

Náramek z 20

 

Další druh gejzíru, který máte upletený uvedený na obrázku výše je v poměru 4 uzlíky dovnitř a 2 ven. Základem je vázání ze 16 nebo 12 bavlnek. Pokud chcete náramek slabší například z 8 bavlnek, tak už ve vzoru poměr vázání: 4:2 není patrný. I u tohoto vzoru platí, že k základu např. 16 bavlnek musíte připočítat vždy +- 4 bavlnky, abyste dostali tento stejný vzor.

Náramek z 8

Náramek z 12

Náramek ze 16

Nakreslila jsem vám, jak by vypadal vzor pokud by byl z 10 nebo 14 bavlnek. Základ zůstává stejný, ale na krajích jsou trochu odlišnosti. To si musíte vždy uvědomit, když se rozhodnete vázat nějaký gejzír a podle toho přizpůsobit počet bavlnek. Nejlepší je předem si vzor nakreslit, jako to zde mám já a pak už si mnohem snadněji uvědomíte jak na to a vázání bude jednodušší.    

Náramek z 10

Náramek ze 14

 

Další věc, kterou můžete v tomto vzoru udělat je složitější začátek. Pokud chcete, aby vzor už od začátku měl schůdkový charakter a nezačínal obyčejným véčkem, tak si musíte uvědomit, že rozestavení bavlnek na začátku bude jiné než normálně. Zde máte uvedeno, jak by to vypadalo v základním vzoru z 18 bavlnek, na který je návod nahoře.

Tento začátek je trochu složitější a pokud nechcete, tak se s ním vůbec nemusíte zabývat, ale také je trochu hezčí :)

Když seřazujete bavlnky na začátku, tak si musíte uvědomit, jak je budete postupně používat. První řada náramku: žlutá, druhá tmavě modrá, třetí modrá, poté použijete fialovou a nakonec zelenou. A mezi ně musíte někam napasovat zbylé bavlnky. Když si uvědomíte kudy vedou spodní nitě - vždycky naopak než hlavní, tak vám vyjde schéma, jak máte bavlnky seřadit.

Více informací o rozestavení bavlnek na začátku náramku najdete v dalších informacích.        

Základní rozestavení bavlnek, pokud chcete náramek začít zarovnaně vidíte na obrázku vlevo.

Nebo můžete začít třeba tak, jak vidíte na obrázku vpravo. Záleží to jen na vás.

 

 

 

Jak už jsem napsala, tak základem pro vázání gejzíru je poměr uzlíků, který si vyberete.

Zde jsem vám nakreslila další možnost, jak by vypadal například další gejzír v poměru 3:2.

 

 

Další možnost je vytvořit si takovou kombinaci dvou výše uvedených gejzírů.

V tomto vzoru střídáte první a druhý typ Gejzírů a vznikne vám celkem zajímavý vzorek.

 

Další možná kombinace Gejzíru je tato, kdy se od každé barvy použijí tři bavlnky. Vytvoří takový jakoby gejzír do véčka.

Náramek z 9

Náramek z 15

Náramek z 21

Tady jsou uvedena další schémata, když Gejzíry do véčka uděláte zdvojnásobeně. Poslední vzor vzor je první typ Gejzíru do véčka.

 

Další možnost kombinace Gejzírů jsou oboustranné Gejzíry, kdy uděláte změnu směru vázání. V jednom okamžiku - například v půlce náramku uvážete stejný počet uzlíků nejprve směrem ven a potom i směrem dovnitř. Uprostřed vzoru vám vznikne čtvereček a od něj vážete zase poměrem 5:3, ale naopak. Takže když například na prostředním obrázku nejprve vážete 5 uzlíků dovnitř a tři směrem ven, tak po změně směru je to 3 dovnitř a 5 ven.

Spojení gejzírů je celkem časté a oblíbené. Zde uvádím pro příklad několik možností. Spojit si můžete jakýkoliv Gejzír a kolikrát chcete.

Při spojování gejzíru si ale musíte dát pozor na několik věcí. Když spojíte gejzír tak, že překryjete jeden sloupec uzlíků, tak vám ve vzorku ubude jedna barva a na obou krajích vždy celý sloupec uzlíků. Všimněte si, že kraje spojených gejzírů jsou trochu jiné než z původní nespojené verze - chybí jim úplně krajní uzlíky.

Jak vidíte úplně nejníže gejzír ze 60 bavlnek. Je spojením pěti 14-bavlnkových gejzírů. Teoreticky by tedy měl být ze 70 bavlnek, ale není tomu tak, protože jedna barva musí být ubrána, to jest po dvou bavlnkách. A jelikož je to pětinásobek, tak musí být ubráno deset bavlnek. Tím pádem vychází to číslo 60.  

Náramek ze 48 Náramek z 30

Náramek ze 40

Náramek z 32

Náramek z 60

Náramek ze 48

 

 

Další možností jsou nepravidelné gejzíry, jako například tento. Znamená to, že v jednom náramku používáte různý poměr uzlíků, a tím získáte nepravidelný vzor. Vhodným zkombinováním barev pak získáte zajímavé ornamenty.

Spoustu různých a dalších gejzírů najdete na těchto stránkách.

http://bransoletki.mzocho.pl/bransoletki.php?dzial=zygzaki&typ=s42

http://bransoletki.mzocho.pl/bransoletki.php?dzial=zygzaki&typ=s531

ZPET