Náramek spirála je velice nádherný vzor, ale rozhodně patří mezi složitější. Používáme zde uzlíky vázané vlevo a vpravo, i zpětné uzlíky. 

Vzor pochází ze stránky http://bransoletki.mzocho.pl

Náramek je ze 14 bavlnek. Potřebujeme 4 zrzavé, 2 šedivé a 8 zelených. Bavlnky seřadíme podle nákresu. 
Začínáme z pravé strany a vážeme uzlíky směrem vlevo. Nejprve uděláme zrzavou bavlnkou 12 uzlíků vlevo a jeden zpětný uzlík směrem vpravo na zelenou bavlnku. 
Zelenou bavlnkou uděláme 10 uzlíků vlevo a jeden zpětný uzlík vázaný směrem vpravo na šedivou bavlnku. 
Nyní začínáme dělat malý trojúhelníček na pravé straně. Šedivou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vlevo a jeden zpětný uzlík vázaný směrem vpravo na zrzavou bavlnku. 
Zelenou bavlnkou uděláme jeden uzlík vlevo, jeden zpětný uzlík směrem vpravo a jeden uzlík vpravo. Bavlnku odložíme. 
Šedivou bavlnkou uděláme od zpětného uzlíku 3 uzlíky směrem vpravo a bavlnku odložíme. 
Nyní vezmeme zelenou bavlnku. S touto bavlnkou jsme ještě nepracovali, pouze sloužila jako spodní nit. Byla spodní nití pro šestý uzlík v kroku číslo 2. Uděláme jí 5 pět uzlíků vpravo a trojúhelníček je hotový.  
Vezmeme zrzavou bavlnku. S tou jsme také ještě nepracovali. Uděláme jí 3 uzlíky vlevo a jeden zpětný uzlík směrem vpravo. 
Vezmeme další zrzavou bavlnku a uděláme jí nejprve jeden zpětný uzlík směrem vpravo, pak 3 uzlíky vpravo a jeden zpětný uzlík směrem vlevo. 
Uděláme jeden středový uzlík zelenými bavlnkami, pak 2 uzlíky vpravo a jeden zpětný uzlík směrem vlevo.
Druhou zelenou bavlnkou od středového uzlíku uděláme jeden uzlík vlevo a bavlnku odložíme. 
Zrzavou bavlnkou pokračujeme od zpětného uzlíku jedním uzlíkem vpravo na zelenou bavlnku, kterou jsme pracovali v předchozím kroku. 
Nyní pracujeme s poslední zrzavou bavlnkou, kterou jsme ještě nepoužili. Uděláme jí jeden zpětný uzlík směrem vpravo a za ním ihned následuje jeden zpětný uzlík směrem vlevo. 
Zelenou bavlnkou uděláme jeden uzlík vlevo na zrzavou bavlnku. 
Zelenou bavlnkou pokračujeme od zpětného uzlíku. Uděláme 2 uzlíky vpravo a bavlnky spojíme středovým uzlíkem.
Zrzavou bavlnkou od zpětného uzlíku uděláme jeden uzlík vlevo a jeden zpětný uzlík směrem vpravo. 
Zrzavou bavlnkou od zpětného uzlíku uděláme 5 uzlíků směrem vpravo. Tři zrzavé bavlnky teď leží vedle sebe. 
Pokračujeme malým trojúhelníčkem, tentokrát na levé straně. Zelenou bavlnkou uděláme 5 uzlíků směrem vpravo a bavlnku odložíme. 
Šedivou bavlnkou uděláme 3 uzlíky vpravo a jeden zpětný uzlík směrem vlevo. 
Zelenou bavlnkou uděláme jeden uzlík vpravo, jeden zpětný uzlík směrem vlevo a jeden uzlík vlevo. Bavlnku odložíme. 
Pokračujeme šedivou bavlnkou, kterou uděláme 3 uzlíky vlevo a bavlnku odložíme. 
Trojúhelníček dokončíme zelenou bavlnkou. Od zpětného uzlíku uděláme 10 uzlíků vlevo a bavlnku odložíme. Dále pokračujeme zrzavou bavlnkou od zpětného uzlíku prvním krokem návodu. 

 

další ukázky tohoto náramku

ZPET