UTAHOVÁNÍ UZLÍKŮ

Pořádné a pevné utahování uzlíků je při drhání náramků velice důležité. Pokud dobře utahujete, náramek se vám později při nošení méně kroutí, déle vám vydrží a také spotřebujete menší množství bavlnek. Při utahování si ale také dávejte pozor, abyste bavlnku nepřetrhli. Může to být celkem nepříjemné. Velký vliv na to má kvalita zvolených bavlnek. Vyzkoušela jsem několik značek bavlnek a porovnala jsem je.

Na těchto obrázcích můžete vidět kousek z náramku Dvojčata. Když jsem začínala s drháním náramků, tak jsem ho začala motat, ale nikdy nedokončila. Nyní jsem se k němu vrátila a udrhala jsem stejný kousek z úplně těch samých bavlnek. Můžete si všimnout, jak špatnou techniku jsem na začátku měla a jak jsem se zlepšila. Na prvním obrázku jsou uzlíky málo utažené, náramek je delší, také silnější a navíc v něm jsou chyby, když prosvítají spodní nitě.

Utahování uzlíků je opravdu velice důležité a já jsem pro to utahovat co nejvíce. Pokud vám vadí, že náramek po upletení je příliš tuhý a tvrdý, což je také způsobeno silným utahováním uzlíků, tak můžete náramek unosit a časem změkne nebo ponořit do teplé vody s aviváží.    

 

CHYBY V NÁRAMKU A PÁRÁNÍ 

Samozřejmě se někdy stane, že uděláme nějakou chybu. Například špatný uzlík, vynecháme nějakou spodní nit nebo uzlíků uděláme moc. Není nic jednoduššího než všechny chybné uzlíky vypárat. Párejte normálně špendlíkem. Vezměte si špendlík co nejmenší a nejslabší a buďte opatrní a trpěliví. Snadno můžete páráním bavlnku poškodit, roztřepit nebo úplně utrhnout. Bohužel párání je spíše pomalejší než uzlíkování, takže raději se držet hesla dvakrát měř a jednou řež. 

Také se při uzlíkování často stává, že uděláte uzlík hlavní nití a utáhnutím vám prokukuje nit spodní. Stává se to nejčastěji při zpětných a překrývacích uzlících. Tuto chybu velice jednoduše odstraníte tím, že zatáhnete za spodní nit - napnete ji a ve vzorku už je zase vidět jen hlavní nit.   

 

JAK NAVAZOVAT BAVLNKU, POKUD SI JI USTŘIHNETE PŘÍLIŠ KRÁTKOU

Nejprve bych chtěla říci, že je lepší nastřihat si vždy delší nitě, abyste nemuseli řešit tento problém. Ale i mně se stále stává, že to prostě někdy nevypočítám. Bavlnky vždy stříhám podle oka, protože se vůbec nechci zdržovat ještě nějakým měřením a někdy to nevyjde.

Takže první možností je, že ve vzoru, který pletete jsou nějaké spodní nitě stejné barvy, které můžete vyměnit pomocí jednoho zpětného uzlíku. Je tedy dobré jako spodní nitě používat bavlnky stejných barev, které používáte v náramku. Pokud to nejsou pouze spodní nitě, mohou to být bavlnky, které jsou méně používané a také je můžete vyměnit. Na tomto obrázku vidíte, že jsem v průběhu práce vyměnila oranžové bavlnky. Chybou bylo, že neměly úplně stejnou barvu, ale nechtělo se mi navazovat. Opravdu se vám občas vyplatí používat spodní nitě stejných barev. 

Pokud tedy musíte navazovat, tak můžete použít takové dva způsoby:

1. Navažte bavlnku nejlépe ambulantním uzlem, co nejblíže k posledním řadám uzlíků. Použít můžete také pevnou smyčku. Výhodou ambulantního uzlu je, že je menší, ale musíte si dávat pozor při utahování, protože se vám může rozvázat. Pevná smyčka je trochu větší, ale lépe drží. Konce nití ustřihněte jen trochu, nebo nestřihejte vůbec. To se udělá až později. Hlavní je aby se vám uzel nerozvázal, když ho už budete zamotávat do samotného vzoru. Na tomto obrázku je vínová bavlnka navázaná uzlem, sami vidíte, že to není vidět.

Chvíli musíte s uzlem pracovat. Trochu se při motání plete, ale to se musí vydržet. Snažte se ho co nejlépe zapracovat do náramku. Poté pokračujte dál. Až budete mít náramek hotový, tak uzel ustřihněte. Vezměte malé nůžky a jimi celý uzel absolutně odstřihněte. Uzel tam nebude a pokud jste ho neumístili na okraj náramku, tak se nikde nic nerozváže a nepovolí. Samozřejmě předpokladem pro to je, že jednotlivé uzlíky v náramku dostatečně utahujete.

2. Tento druhý způsob je pravděpodobně mnohem lepší. Dá se říci, že je odvozením předchozího a psalo se o něm na Lopuchu. Při navazování bavlnky nepoužíváte žádný uzel. Tento krok uděláte, když máte s danou bavlnkou pracovat a nejlépe někde uprostřed náramku, ne na krajích. Když už bavlnku máte kratší, tak ji odložíte dozadu náramku - na rub. Vezmete novou bavlnku stejné barvy a uděláte jí uzlík, tam kde má být. Přitom necháte horní kus bavlnky viset na rubu náramku. Zůstanou tam tedy viset dva kusy - konec staré a začátek nové. Odstřihnete je až při dokončování náramku.  

 

Z KOLIKA BAVLNEK JE NÁRAMEK UPLETEN ?

Pokud jste si našli nějaký vzor, na který není návod nebo když se pustíte do nějakého náramku podle šablony, tak úplně první věc, kterou musíte vědět, je kolik použít bavlnek. Je velice jednoduché to zjistit. Po diagonále přes celou šířku náramku si spočítáte, kolik je uvázáno uzlíků. A poté k tomuto číslu přičtete ještě jedna a to je výsledný počet bavlnek, který potřebujete na tento náramek.

 

Tuhle vlastně nejdůležitější informaci, pokud chcete dělat nějaký neznámý náramek, musíte vyčíst z originálu. Předkreslený vzor je tedy z 12 bavlnek. Náramek vedle něj je z 10 bavlnek. 

 

POČÁTEČNÍ ROZESTAVENÍ BAVLNEK

Velice důležitá věc při pletení náramku je počáteční rozestavení bavlnek. Bez něj náramek nemůžete začít plést. K tomu abyste mohli určit přesné rozestavení bavlnek, musíte nejdřív znát vzor. Musíte vědět, kde jsou zpětné uzlíky a jak jsou vedeny nitě.

Pro ukázku jsem vybrala Gejzír. Je to celkem jednoduchý vzor, který můžete rozkreslit jen od pohledu.

Nejprve si spočítáte výše uvedeným způsobem, z kolika bavlnek je náramek upleten. Tento gejzír je z 18 nití. Uvědomíte si, že od každé barvy jsou tu přesně dvě bavlnky a jelikož je náramek osově symetrický, stejné tak bude i počáteční rozestavení bavlnek.    

Když seřazujete bavlnky na začátku, tak si musíte uvědomit, jak je budete postupně používat.

Náramek začínáte plést žlutou bavlnkou, tudíž ta musí být první. V druhé řadě náramku pracujeme s tmavě modrou bavlnkou, tudíž ta je v pořadí druhá.

V první řadě náramku pracujeme ještě s fialovou a tmavě zelenou bavlnkou, abychom s nimi mohli vázat, tak musí být na pozicích, na kterých začínají jejich uzlíky.

Dále vidíme že uprostřed náramku v druhé ředě je středový světle zelený uzlík. To znamená, poslední bavlnky uprostřed budou světle zelené.

Světle modrá bavlnka je od kraje třetí, která zasahuje do vzoru náramku. Nejprve je to žlutá, pak tmavě modrá, pak světle modrá. Tudíž můžeme předpokládat, že na začátku bude její pozice třetí.

Další pozice bavlnek určíme tak, že si nakreslíme nebo uvědomíme (opíšeme prstem :) kudy vedou spodní bavlnky, jejichž pozici nám ještě chybí určit.

Spodní bavlnky vždy vedou naopak než hlavní uzlíky. Když je tedy uzlík vpravo tak niť pod ním jde vlevo. Když je uvázán zpětný uzlík vpravo, tak bavlnka na které je uvázán otáčí svůj směr vlevo. Vedení spodních nití máte ukázáno na tomto obrázku.

Začneme tmavě červenou - prvním zpětným uzlíkem, který jí je uvázán na kraji a vedeme ji tak jak je schována pod hlavními nitěmi až se dostaneme až nahoru, čímž určíme její pozici. Stejným způsobem to určíme u všech bavlnek.

 

Základní rozestavení bavlnek, pokud chcete náramek začít zarovnaně vidíte na tomto obrázku. A postupujeme stejně jako předtím.

Koukneme se na první vodorovnou řadu náramku a vidíme, se kterými bavlnkami v ní pracujeme. Od prostředku je to fialová, pak žlutá, tmavě modrá, světle modrá, tmavě červená. Tím pádem jejich pozici známe.

Potom vidíme uprostřed tmavě zelený středový uzlík, a když od něj zakreslíme pozici spodní nitě vyjde nám u žluté bavlnky. Dále pak nakreslíme pozice ostatních bavlnek, začneme oranžovou - od krajního zpětného uzlíku. Dále šedivou a světle zelenou.

Začátek tohoto náramku by se potom pletl od krajů. Začali byste tmavě červenou bavlnkou, pak světle modrou, tmavě modrou atd.  

Další rozestavení bavlnek na začátku jsem nakreslila na vzoru Cihličky. Opět zde máte rozkreslené vedení spodních nití. Začátek náramku je zde rozkreslen dvěma způsoby. 

 

NÁSOBENÍ VZORŮ

Velmi často si chce někdo uplést silnější náramek tím, že zdvojí nebo ztrojí nějaký vzor. Některým vzorům to velmi přidá na kráse a silné náramky jsou pěkné. Na tomto webu najdete u mnoha vzorů i jejich zdvojené až ztrojené verze. Zdvojování vzorů by se na první pohled mohlo zdát jednoduché. Pokud v tom nemáte žádné zkušenosti, tak si řeknete, že použijete dvakrát tolik bavlnek a ono to vyjde. Není to ale úplně pravda.

Když si chcete znásobit nějaký vzor, stáhněte si nákres k sobě do počítače a otevřete v Malování. Označte, zkopírujte a vložte. Při vkládání vám pomůže funkce kreslit neprůhledně (na horní liště klikněte na obrázek), kterou můžete vypnout a vzor na sebe krásně naváže. Ne každý vzor jde jednoduše znásobit. ale pozor, pokud není vzor symetrický a obsahuje více zpětných uzlů nebo nesymetricky spodní nitě, které v náramku nejsou vidět, tak sice obrázky můžete znásobit, ale pak vám zdvojený vzor nepůjde uplést. V takovém případě se musí vzor nějakým způsobem upravit - změnit vedení nití, tak aby náramek uplést šel. 

Při zdvojování vzorů může dojít ke dvěma situacím. Jedna možnost je, že vzor zdvojíte tak, že mezi dva vzory vložíte sloupec uzlíků. Vždycky se to odvíjí od konkrétního vzoru, jako u tohoto vzoru Gejzírek. Aby na sebe vzor pěkně navazoval, musíte to tak udělat. Potom je počet bavlnek, ze kterých náramek děláte přesně dvojnásobek původních.

 

Druhá možnost je, že při zdvojování se jeden sloupec uzlíků překryje. Je to tak například u vzoru Gejzír, ale i u mnoha dalších. Vlevo je původní gejzír z 10 bavlnek - 5 barev. Když si ho zkopírujete a vložíte vedle sebe, tak překryjete prostřední sloupec uzlíků. Když uberete jeden uzlík, tak už vám vzor nevyjde a musíte ho nějak upravit.

U Gejzíru se opakují stále stejné barvy. Zdvojení vzoru vede k tomu, že ubude jedna barva a aby vám vyšlo, že od každé barvy máte 4 bavlnky, tak musíte ubrat krajní sloupce uzlíků. Tím pádem jsou okraje trochu jiné, než původní vzor.

Další příklad je zdvojení vzoru Guatemala. V tomto vzoru je použito hodně spodních bavlnek, které v náramku nejsou vidět, a proto nemusí dojít k žádnému ubírání uzlíků na krajích.

Každý vzor je trochu jiný a znásobuje se trochu jinak. Ale tato základní pravidla vám alespoň trochu pomohou.

 

VYMÝŠLENÍ VLASTNÍCH VZORKŮ

Samozřejmě se můžete pustit do vymýšlení vlastních vzorků, nápisů a obrázků. Na vymyšlení vzoru není nic těžkého, horší je jeho samotná realizace. Ta se někdy podaří a někdy také ne :o) Ne všechny obrázky, které si vytvoříte, jdou vyrobit náramkovou technikou.  Aby se vám lépe a jednodušeji pracovalo, můžete použít moje mřížky - malá, střední, velká, do kterých kreslím vzory já. Používám na to obyčejné Malování, ale stačí jakýkoliv grafický program. Pokud dáváte přednost pastelkám nebo fixkám, tak použijte tuto mřížku.

Také jsem vytvořila další schéma, ve kterém můžete vytvářet vzor a dokonce v něm vidíte kudy vedou vrchní - hlavní a spodní - vedlejší bavlnky. Když si tedy navrhnete nějaký vzor a uvažujete o tom, jak ho udělat, můžete využít tento nákres. Používat ho opět můžete v obyčejném Malování. Myslím, že tahle věcička by vám mohla dost usnadnit vymýšlení vzorů.A když vymyslíte nějaký zajímavý vzor, tak můžete poslat vaše nápady a podělit se :)

To schéma si můžete otevřít v Malování. Celkově jsem ho zmenšila, ale v Malování si ho můžete zvětšit. Nejdříve si zvětšete celou kreslící plochu - buď ručně myší roztáhněte okraje nebo nahoře na liště Obrázek - atributy a tam zvětšíte rozměry číslem na přesnou velikost, jakou chcete. Když kliknete znovu na Obrázek, tak úplně dole je položka kreslit neprůhledně. Klikněte na ní, aby nebyla zatržená. Potom již jednoduše označte schéma, dejte kopírovat a vložit a krásně přesně navážete na předchozí uzlíky a schéma si zvětšíte pro vaši potřebu.

Vždycky jsem si chtěla udělat tenhle vzor náramku ze stránky http://www.stetson.edu/~efriedma/bracelets/, ale nevěděla jsem jak na něj. Proto jsem využila svoje schéma a zakreslila jsem ho do něj.

Na tomto obrázku vidíte rozkreslený vzor.

Nejprve jsem si spočítala z kolika bavlnek je náramek upleten - 17 bavlnek.

Poté jsem zjistila kolik obsahuje barev - 11 barev. Dále jsem tedy uvažovala jak jsou barvy využity. Když se podíváte nahoře na obrázek upleteného náramku, tak na krajích je hnědá. Jelikož je na obou krajích, tak tam musí být dvakrát. Barvy, které tvoří obdélníčky - bílá, žlutá, oranžová, červená a tmavě červená ve vzoru musely být také minimálně dvakrát, protože jednou bavlnkou umotat obdélníčky rozhodně nešly. A jejich středové bavlnky - různé odstíny zelené stačily jednou.

Vyšlo mi tedy: hnědá, bílá, žlutá, oranžová, červená a tmavě červená dvakrát, což je 12 bavlnek plus 5 zelených, což je dohromady 17.

Zakreslila jsem si vzor do mřížky - barvy jsem si vybrala trochu jinak, aby se mi různé odstíny zelené nepletly atd.

A začala jsem přemýšlet a zkoušet, kde jsou zpětné uzlíky aby vzor šel uplést. Mezi jednotlivými uzlíky/kolečky jsem vyplňovala spojnice, které vedly buď hlavní nebo spodní nitě. Tím jsem dokázala určit postavení bavlnek na začátku náramku.

Vzor jsem dokreslila až do prvního opakování, abych si byla jistá, že mám znovu správné postavení bavlnek.  

Rozhodně to není jednoduchá práce a připravte se na to, že vám to zabere celkem dost času, ale vymyšlení vlastního vzoru fakt stojí za to.